سامانه کمپ (کــــاووش در مطالعات پرستـــاری)

سامانه یکپارچه مدیریت و آرشیو و اتوماسیون مقالات، کتب، طرحهای پژوهشی وهمایش های پرستاری در ایران


44
مقاله
23
کتاب
19
طرح پژوهشی
41
همایش و رویداد
همایش

بیست و نهمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان

4 الی 7 آبان ماه 1396

تهران- سالن های همایش مرکز طبی کودکان 
کنگره

یازدهمین کنگره پرستاری اورولوزی

2 الی 5 خرداد 1396

 تهران، تالار ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی 

کمپ در یک نگاه

مأموریت بنیادین کمپ بر پایه اساس‌نامه و برنامه استراتژیک آن؛ پژوهش، مدیریت دانش، آموزش، همکاری‌های پژوهشی و اطلاع‌رسانی، و پشتیبانی از سیاست‌گذاری علم و فناوری است که در زمینه پرستاری و مامایی و زیر نظر هیئت امنا با نام نمادین «کمپ» و «کاووش در مطالعات پرستاری» انجام می‌شود.

این سامانه اهداف زیر را دنبال می کند

 • اولین و کامل ترین سامانه مدیریت و اتوماسیون پژوهشی در زمینه پرسناری
 • ایجاد یک پایگاه یکپارچه، منسجم و مرجع از مقالات تخصص در زمینه پرستاری
 • بانک اطلاعاتی از پژوهشگران و افراد متخصص در زمینه پرستاری
 • سلف سرویس درخواستی بنا به سفارش تقاضا
اخبار و اطلاعیه ها
 • سامانه «کمپ» از پراکندگی پژوهش‌ها جلوگیری می‌کند
  هم اکنون
 • سامانه کمپ رونمایی می شود
  20 دقیقه
 • سامانه «کمپ» از پراکندگی پژوهش‌ها جلوگیری می‌کند
  24 دقیقه
 • سامانه «کمپ» از پراکندگی پژوهش‌ها جلوگیری می‌کند
  30 دقیقه
 • سامانه «کمپ» از پراکندگی پژوهش‌ها جلوگیری می‌کند
  40 دقیقه
 • سامانه «کمپ» از پراکندگی پژوهش‌ها جلوگیری می‌کند
  1.5 ساعت
 • سامانه «کمپ» از پراکندگی پژوهش‌ها جلوگیری می‌کند
  2 ساعت
 • سامانه «کمپ» از پراکندگی پژوهش‌ها جلوگیری می‌کند
  3 ساعت
 • سامانه «کمپ» از پراکندگی پژوهش‌ها جلوگیری می‌کند
  5 ساعت
 • سامانه «کمپ» از پراکندگی پژوهش‌ها جلوگیری می‌کند
  18 ساعت
 • سامانه «کمپ» از پراکندگی پژوهش‌ها جلوگیری می‌کند
  21 ساعت
 • سامانه «کمپ» از پراکندگی پژوهش‌ها جلوگیری می‌کند
  22 ساعت
 • سامانه «کمپ» از پراکندگی پژوهش‌ها جلوگیری می‌کند
  21 ساعت
 • سامانه «کمپ» از پراکندگی پژوهش‌ها جلوگیری می‌کند
  22 ساعت
 • سامانه «کمپ» از پراکندگی پژوهش‌ها جلوگیری می‌کند
  21 ساعت
 • سامانه «کمپ» از پراکندگی پژوهش‌ها جلوگیری می‌کند
  22 ساعت
 • سامانه «کمپ» از پراکندگی پژوهش‌ها جلوگیری می‌کند
  21 ساعت
 • سامانه «کمپ» از پراکندگی پژوهش‌ها جلوگیری می‌کند
  22 ساعت